ČESKÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST "JAVOR" a.s. v likvidaci

ČR - Plzeňský kraj - Kralovice

Mapa

Adresa

Kralovice

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 25213580
živnostenský úřad: Městský úřad Kralovice
záznam v obchodním rejstříku: ČESKÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST "JAVOR" a.s. v likvidaci
záznam v živnostenském rejstříku: ČESKÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST "JAVOR" a.s. v likvidaci

Zapsáno: 04.09.1997(spisová značka B 665 - Krajský soud v Plzni)

Akcie:

  • Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1000, počet: 1000
    v listinné podobě

Kapitál:

  • Základní kapitál - 1 000 000Kč

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 04.09.1997
poslední živnost: 04.08.2002
počet živností: 4
datum poslední změny: 30.12.2008

Statutární orgán - představenstvo

Stanislav Koudele, fyzická osoba

Manětín

funkce: člen představenstva

Způsob jednání: a) zastupování: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně, člen představenstva jedná vždy společně s předsedou představenstva; b) podepisování: Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo kterýkoliv člen představenstva vždy společně s předsedou představenstva.

Likvidace

JUDr. Miroslava Krausová, fyzická osoba

Manětín

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 29.08.2009
ostatní skutečnosti:

Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 9. 1O. 1997 o zvýšení základního jmění:   Základní jmění společnosti se zvyšuje o 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských) na částku 2.000.000, -Kč (slovy: dvamilionykorunčeských), a to úpisem nových akcií.   Jedná se o kmenové akcie v listinné podobě, znějící na jméno, a to v počtu 1.000 kusů (slovy: jedentisíc).   Jmenovitá hodnota nových akcií je stanovena částkou 1000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských).   Emisní kurs akcie je stanoven v souladu s jmenovitou hodnotou akcie a činí 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských).   Připouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Valná hromada určuje představenstvo společnosti jako orgán společnosti, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního jmění.   Lhůta pro upsání nových akcií je stanovena na dobu devíti měsíců ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku.   Úpis nových akcií bude prováděn v sídle akciové společnosti Kralovice 404, 331 41, okr. Plzeň-sever, a to v kanceláři předsedy představenstva akciové společnosti pana Josefa Vorla denně v pracovní dny v době od 9.00 hod. do 16.00 hod.   Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs upsaných akcií na bankovní účet společnosti, vedený u Komerční banky, exp. Kralovice, č. účtu: 8071550217/0100, nejpozději do sedmi dnů po úpisu akcií.   Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů podle § 204 písm. a) obchodního zákoníku z důvodu rozvoje společnosti přílivem finančních prostředků od třetích subjektů.

Obchodní společnost byla zrušena s likvidací usnesením Krajského soudu v Plzni, č.j. 40 Cm 84/2006-16, ze dne 30. října 2008. Usnesení nabylo právní moci dne 17. prosince 2008.

Vymazává se obchodní společnost ČESKÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST "JAVOR" a.s. v likvidaci, se sídlem Kralovice 404, okres Plzeň-sever, PSČ 331 41, identifikační číslo 252 13 580 z obchodního rejstříku. Výmaz se provádí v souladu s ustanovením § 144 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon na základě rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 22.6.2009, č.j. KSPL 27 INS 2617/2009-A-8, kterým byl zamítnut návrh na vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka pro nedostatek majetku.


Kralovice - další firmy:

Petr Bílek- Kralovice

Ladislav Beneš- Kralovice

Ivana Hájková- Kralovice

Petr Houba- Kralovice

Soňa Volínová- Kralovice

Tomáš Sedláček- Kralovice

Jana Marxová- Kralovice

Marcela Blahožová- Kralovice

AMIGOEX spol. s r.o.- Kralovice

Jiří Hanzlík- Kralovice

Pavel Jánský- Kralovice

Jiří Navrátil- Kralovice

Vendula Gebertová- Kralovice

Ing. Vratislav Kotěšovec- Kralovice

Jaromír Jelínek- Kralovice