Centrotex, akciová společnost v likvidaci

ČR - Hlavní město Praha - Praha 1

Mapa

Adresa

Praha - Staré Město

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 00000728
živnostenský úřad: Úřad městské části Praha 1
záznam v obchodním rejstříku: Centrotex, akciová společnost v likvidaci
záznam v živnostenském rejstříku: Centrotex, akciová společnost v likvidaci

Zapsáno: 22.12.1967(spisová značka BXXXVI 52 - Městský soud v Praze)

Akcie:

  • Akcie na jméno, hodnota: 100000, počet: 2500
  • Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1000, počet: 10000

Kapitál:

  • Základní kapitál - 260 000 000Kč

Předmět podnikání

  • agenturní činnost
  • hostinská činnost
  • výuka jazyků
  • podnikání v oblasti nakládání s odpady
  • obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
datum konkurzu: 16.08.2000
první živnost: 19.02.1992
poslední živnost: 23.09.2011
počet živností: 7
datum poslední změny: 05.10.2011

Statutární orgán - představenstvo

RNDr. Jaroslav Kalousek, fyzická osoba

Praha 8

funkce: člen představenstva

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Za představenstvo jsou oprávněni podepisovat jménem společnosti vždy předseda představenstva společně s jedním členem představenstva, nebo dva místopředsedové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu připojí svůj podpis osoby, oprávněné jednat jménem společnosti podle tohoto ustanovení.

Dozorčí rada

JUDr. Tomáš Boháček, fyzická osoba

Praha 6

funkce: člen
Ing. Petr Zvolánek, fyzická osoba

Praha 10

funkce: člen

Likvidace

Ing. Josef Lanc, fyzická osoba

Praha 9

Po dobu likvidace společnost zastupuje a jedná jejím jménem v rámci § 72 obchodního zákoníku likvidátor zapsaný v obchodním rejstříku. Likvidátor podepisuje jménem společnosti samostatně tím způsobem, že k názvu společnosti připojí svůj podpis.
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 23.09.2011
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost zřízená podle zákona č. 243/1949 Sb. se zakládá na státním povolení uděleném rozhodnutím ministerstva zahraničního obchodu ze dne 30.11.1967 č.j. 106368/67-17, na stanovách schválených rozhodnutím ze dne 30.11.1967 č.j. 106367/67-17 a na usnesení ustavující valné hromady ze dne 19.12.1967 osvědčené notářským zápisem ze dne 19.12.1967 č.j. 1 N 534/67 1 NZ 412/67

Základní jmění je plně splaceno

Soud schvaluje změnu stanov dle zák.č. 104/1990 Sb. provedenou usnesením mimořádné valné hromady ze dne 18.10.1990 osvědčené notářským zápisem ze dne 18.10.1990 č.j. NZ 1470/90 N 1539/90

Společnost Centrotex, akciová společnost v likvidaci, IČ: 00000728 se vymazává ke dni právní moci tohoto rozhodnutí z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je ukončení likvidace.


Praha 1 - další firmy:

Institut pro veřejnou správu Praha- Praha - Nové Město

Středisko sociálních služeb- Praha - Staré Město

Mgr. Vladimír TESAŘ- Praha - Nové Město

Štěpánka FOTROVÁ- Praha - Malá Strana

SVOBODA SERVIS s.r.o.- Praha - Nové Město

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze- Praha - Malá Strana

Milan Sláma- Praha - Nové Město

Josef Erlec- Praha - Staré Město

Monika Lahodová- Praha 1 - Nové Město

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace- Praha - Malá Strana

Josef Kohoutek- Praha - Nové Město

Marcela ŠTÍBROVÁ- Praha - Nové Město

Daniel Svetlák- Praha - Nové Město

Svět vědomostí, s.r.o.- Praha - Nové Město

Iveta Macháčková- Praha - Staré Město