C N V - centrum nákladních vozidel v.o.s. v likvidaci

ČR - Jihočeský kraj - České Budějovice

Mapa

Adresa

České Budějovice - České Budějovice 2

Právní forma: Veřejná obchodní společnost
IČ: 25193309
živnostenský úřad: Magistrát města Českých Budějovic
záznam v obchodním rejstříku: C N V - centrum nákladních vozidel v.o.s. v likvidaci
záznam v živnostenském rejstříku: C N V - centrum nákladních vozidel v.o.s. v likvidaci

Zapsáno: 03.05.1999(spisová značka A 5381 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Předmět podnikání

  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • zprostředkovatelská činnost

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 03.05.1999
poslední živnost: 28.07.2004
počet živností: 6
datum poslední změny: 21.04.2008

Statutarní orgán společnosti

Otakar Lejsek, fyzická osoba

Lenora

Roman Bartyzal, fyzická osoba

Borek

K obchodnímu vedení společnosti jsou oprávněni všichni společníci - zakladatelé, a to každý z nich samostatně, přičemž každý z nich vykonává rovněž působnost statutárního orgánu. U následujících úkonů je zapotřebí k jejich platnosti a účin- nosti souhlasný projev vůle a podpis všech společníků: 1. k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví, nájmu nebo zatíže- ní movitého majetku společnosti s pořizovací hodnotou vyšší než 500.000,- Kč, 2. ke zřízení fondů společnosti a stanovení pravidel jejich tvorby a čerpání, 3. k udělení plné moci třetí osobě či udělení prokury, 4. ke schválení roční účetní závěrky a k rozhodnutí o použití zisku společnosti a k určení části zisku společnosti k rozdělení mezi společníky, 5. k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví, o nájmu či zatížení nemovitého majetku společnosti, 6. k uzavření dealerské smlouvy, 7. k uzavření smlouvy o úvěru či půjčce a jejich zajištění, 8. k převzetí cizích závazků a ručitelských závazků, 9. k převzetí ručení za závazky třetích osob, jakož i k písemným uznáním dluhů společnosti vůči třetím osobám a k vystavování a přijímání směnek a převzetí ručení za ně, 10. k rozhodnutí o zrušení společnosti či o její přeměně v jinou formu obchodní společnosti nebo družstvo, 11. k rozhodnutí o sloučení, splynutí či rozdělení společnosti, 12. ke jmenování likvidátora, 13. k udělení souhlasu k přistoupení dalšího společníka, 14. k dalším úkonům, na nichž se písemně, formou změny této společenské smlouvy, dohodnou všichni společníci. Všechny ostatní úkony za společnost je oprávněn činit každý ze společníků samostatně s tím, že podle povahy úkonu je jednající společník povinen o zamýšleném úkonu ostatní společníky informovat a vyžádat si jejich stanovisko k němu a přihlédnout k jejich případným námitkám a doporučením. Základním hlediskem pro uskutečnění takového úkonu vždy musí být zájem a prospěch společnosti. Podpisování za společnost děje se tak, že k vytištěnému, napsanému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí společník (společníci) své vlastnoruční podpisy.

Likvidace

JUDr. Pavel Krček, fyzická osoba

České Budějovice

Společníci bez vkladu

Otakar Lejsek, fyzická osoba

Lenora

Roman Bartyzal, fyzická osoba

Borek

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 28.07.2004
ostatní skutečnosti:

Vymazává se ke dni nabytí právní moci tohoto usnesení z obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích společnost C N V - centrum nákladních vozidel v.o.s. v likvidaci se sídlem České Vrbné 2334, 370 11 České Budějovice, IČO 25193309 včetně všech zapsaných skutečností.


České Budějovice - další firmy:

Michal Tesař- České Budějovice - České Budějovice 2

Roman Dvořák - NOVEX- České Budějovice - České Budějovice 2

Jindřich Plachý- České Budějovice - České Budějovice 7

Josef Kratochvíl- České Budějovice - České Budějovice 3

Emil Timmermans- České Budějovice - České Budějovice 3

PaedDr. Milan Kyzour- České Budějovice - České Budějovice 7

Josef Průka- České Budějovice - České Budějovice 7

Ondřej Komárek- České Budějovice - České Budějovice 5

Pavel Brázda- České Budějovice - České Budějovice 7

Otakar Novák- České Budějovice - České Budějovice 1

Miloš Domin- České Budějovice - České Budějovice 2

Renáta Klimešová- České Budějovice - České Budějovice 6

Oanh Tran Thi Tu- České Budějovice - České Budějovice 2

Renata Malá- České Budějovice - České Budějovice 2

Miroslav Koura- České Budějovice - České Budějovice 1