Bytový podnik Orlová státní podnik "v likvidaci"

ČR - Moravskoslezský kraj - Orlová

Mapa

Adresa

Orlová - Lutyně

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00095885
živnostenský úřad: Městský úřad Orlová
záznam v obchodním rejstříku: Bytový podnik Orlová, státní podnik "v likvidaci"
záznam v živnostenském rejstříku: Bytový podnik Orlová státní podnik "v likvidaci"

Zapsáno: 29.12.1988(spisová značka AXV 12 - Krajský soud v Ostravě)

Předmět podnikání

  • Základní předmět činnosti: Společenským posláním státního podniku Bytový podnik Orlová je účelné a hospodárné uspokojování potřeb bydlení uživatelů bytů a řádná údržba svěřených nebytových objektů a prostorů. Jmenovitě:
  • Přejímání nových domů a bytů do operativní správy spojené s důkladnou přejímkou objektů.
  • Řádné udržování a provoz bytového i domovního fondu, včetně strojního zařízení a vybavení spravovaných objektů.
  • Zabezpečení řádného provozu a údržby zařízení pro výrobu a dodávku tepla a teplé vody, včetně rozvodných zařízení a výměníkových stanic.
  • Zabezpečování a provádění adaptačních prací rekonstrukce a modernizace bytového fondu, zejména bytů 3. a 4. kategorie.
  • Kontrola dodržování domovních řádů, zásad socialistického soužití v domech, uplatňování práv s povinností daných bytovým a občanským zákonem.
  • prodej bytů do osobního vlastnictví

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 01.01.1989
poslední živnost: 24.04.1997
počet živností: 8
datum poslední změny: 05.06.2007

Statutární orgán

Jiřina Messnerová, fyzická osoba

Orlová-Lutyně čp. 837

funkce: řízením s.p. pověřena
Petr Brzezný, fyzická osoba

Orlová-Lutyně

funkce: zástupce ředitele

Likvidace

Květoslava Jurčíková, fyzická osoba

Orlová-Lutyně

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 13.06.2001
ostatní skutečnosti:

Z ř í z e n í : Státní podnik byl založen zakládací listinou Městského národního výboru v Orlové na základě usnesení 15. plenárního zasedání MěstNV v Orlové ze dne 8.12.1988.

Z a s t u p o v á n í : Jménem státního podniku jedná ředitel nebo jeho zástupce.

P o d p i s o v á n í : K vytištěnému nebo kýmkoliv napsanému názvu státního podniku připojí svůj vlastnoruční podpis ředitel nebo jeho zástupce.

D e n v z n i k u : 1.leden 1989.

J m ě n í státního podniku k 1. lednu 1989 činí: 498 950 000,- Kčs.

Vymazává se z obchodního rejstříku Bytový podnik Orlová, státní podnik "v likvidaci" se sídlem Orlová-Lutyně, čp. 144, IČO 00 09 58 85 Právní důvod výmazu: po provedené likvidaci.


Osoby živnostenského listu

Petr Brzezny,statutární orgán

bydliště:Orlová - Lutyně

Orlová - další firmy:

ANTENPOL, s.r.o. "v likvidaci"- Orlová - Lutyně

APIPOL CZ s.r.o.- Orlová - Poruba

AKURA construction s.r.o.- Orlová - Lutyně

Anna Dubnická- Orlová - Město

ARAK, s.r.o. "v likvidaci"- Orlová - Lutyně

Alena Quisová- Orlová - Lutyně

ARAPAX s.r.o. "v likvidaci"- Orlová - Lutyně

ANLA, v.o.s.- Orlová-Poruba - Poruba

Anna Maršálková- Orlová - Lutyně

AKCIA TRADE, spol. s r.o.- Orlová - Lutyně

"AESTHELINE" - NATURE COSMETIC s.r.o.- Orlová - Lazy

Anton Kšenzuliak - AKIL- Orlová - Lutyně

Aleš Kozelek - PEGAZ- Orlová - Lutyně

"ARISTA", spol. s r.o.- Orlová - Město

Aleš Pavlů- Orlová - Lutyně