Barvy a laky, státní podnik "v likvidaci"

ČR - Hlavní město Praha - Praha 9

Mapa

Adresa

Praha - Vysočany

Právní forma: Státní podnik
IČ: 00011762
živnostenský úřad: Úřad městské části Praha 9
záznam v obchodním rejstříku: Barvy a laky, státní podnik "v likvidaci"
záznam v živnostenském rejstříku: Barvy a laky, státní podnik "v likvidaci"

Zapsáno: 30.06.1989(spisová značka ALX 232 - Městský soud v Praze)

Kapitál:

 • Kmenové jmění - 0Kč

Předmět podnikání

 • Základní předmět činnosti
 • výroba, nabývání a odbyt:
 • nátěrových hmot a tiskových barev
 • nerostných surovin pro chemickou výrobu /bez uhlí a ropy/
 • základních produktů anorganické chemie kromě solí
 • anorganických solí
 • plastických hmot - polykondenzátů a polyaduktů
 • plastických hmot - syntetických pryskyřic
 • chemických pomocných materiálů pro povrchovou úpravu a pomocných materiálů pro různé užití
 • klihů, želatin a syntetických lepidel /bez syntetických pryskyřic
 • průmyslových hnojiv
 • čistých chemikálií
 • kovových obalů
 • tvářených obalů, nádob a přepravních prostředků pro paletizaci z plastických hmot
 • dřevěných obalů a přepeavních skříní
 • kartáčnických výrobků
 • kartonáže a obalových prostředků
 • výrobků vodního hospodářství
 • výkon funkce oborového informačního střediska pro tamatickou in- formační gesci nátěrových hmot a tiskových barev
 • výzkum a vývoj v oborech základních předmětů činnosti
 • nabývání a odbyt anorganických pigmentů, práškových barev a plniv
 • opravy a výroba strojů a zařízení pro chemický průmysl včetně výroby náhradních dílů a oprav těchto strojů a zařízení
 • vypracovávat projektovou dokumentaci pro vlastní investiční výstavbu a opravy vlastních staveb organizace

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
datum konkurzu: 02.06.2003
první živnost: 16.12.1992
poslední živnost: 07.03.2012
počet živností: 20
datum poslední změny: 07.03.2012

Statutární orgán

Státní podnik "v likvidaci" zastupuje likvidátor. Podepisování za státní podnik "v likvidaci" se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu státního podniku v likvidaci připojí likvidátor svůj vlastnoruční podpis.

Likvidace

Ing. Michael Andronikov, fyzická osoba

Zvole u Prahy

Zakladatelé státního podniku

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Údaje o zřízení: Státní podnik byl založen rezhodnutím č.109/1989 ministra prů- myslu č. 109/1989 ministra průmyslu České socialistické republiky ze dne 22.6.1989.

Den vzniku: 1. červenec 1989.

Rozhodnutím č. 561/1994 ministra průmyslu a obchodu ČR ze dne 2.9.1994 byla převedena část majetku státního podniku na FNM ČR na základě privatizačního projektu č. 26061 schváleného usnesením vlády ČR ze dne 13.1.1994 č. 21 a dokladu FNM ČR ze dne 30.8.1994 č.j. 26061/Va/94.

Spolu s částí privatizovaného majetku přecházejí na FNM ČR práva, závazky a pohledávky z hospodářskoprávních, občansko- právních, pracovně-právních a jiných právních vztahů, které se vztahují k tomuto převáděnému majetku.

Rozhodnutím ministra průmyslu České socialistické republiky ze dne 31.10.1989 č. 175/1989 zapisuje se jmění státního po- dniku k 1.7.1989.

Rozhodnutím č. 422/1993 ministra průmyslu a obchodu České republiky ze dne 24.5.1993 byla vyjmuta a převedena k 1.6.1993 část majetku státního podniku Barvy a laky na Fond národního majetku České republiky na základě privatizačního projektu č. 26064 schváleného usnesením vlády ČR ze dne 28.4.1993 č. 209 a podle dokladu vydaného Fondem národního majetku ČR ze dne 24.5.1993, č.j. 26064/Va/93.

Rozhodnutím č. 548/1994 ministra průmyslu a obchodu ČR ze dne 29.8.1994 byla převedena část majetku státního majetku na FNM ČR na základě privatizačního projektu č. 26073 schváleného usnesením vlády ČR ze dne 26.8.1994 č.j. 092/1375/94.

Spolu s částí privatizovaného majetku přecházejí na FNM ČR práva, závazky a pohledávky z hospodářskoprávních, občanskoprávních, pracovně-právních a jiných právních vztahů, které se vztahují k tomuto převáděnému majetku.

Rozhodnutím č. 626/1994 ministra průmyslu a obchodu České republiky ze dne 28.září 1994 byla převedena část majetku - - formulář 4C/3001, závod 30, Opava - Komárov, vč. obchodní provozovny 89 - který byl vyjmut ze státního podniku Barvy a laky se sídlem v Praze na Fond národního majetku České republiky na základě privatizačního projetku č. 26066 schvá- leného usnesením vlády České republiky ze dne 13.ledna 1994 č. 21 a dokladu Fondu národního majetku České republiky ze dne 16.9.1994 čj. 092/1099/94/JJ. Spolu s částí privatizovaného majetku přecházejí na Fond ná-

rodního majetku ČR práva, závazky a pohledávky z hospodářsko právních, občanskoprávních, pracovněprávních a jiných práv- ních vztahů, které se vztahují k tomuto převáděnému majetku

Rozhodnutím č. 118/95 ministra průmyslu a obchodu České republiky ze dne 23.2.1995 byla převedena část majetku - formulář 4C/3001, obchodnbí provozovny Praha, Touškov 90, Polná 84 - který byl vyjmut ze státního podniku Barvy laky se sídlem v Praze na Fond národního majetku České republiky na základě privatizačního projektu č. 26067 schváleného usensením vlády České republiky ze dne 19.1.1994 č. 31 a dokladu Fondu národního majetku České republiky ze dne 22.2. 1995 čj. 930/555/95. Převádí se ke dni 1.3.1995.

Rozhodnutím č. 276/95 ministra průmyslu a obchodu ČR ze dne 9.5.1995 byla převedena část majetku - formulář 4A/1001, 1002 - který byl vyjmut ze státního podniku Barvy a laky se sídlem v Praze na FNM ČR na základě privatizačního projektu č. 26070 schváleného Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho provatizaci ČR ze dne 29.12.1994 čj 620/330/94 a dokladu Fondu národního majetku ČR ze dne 25.4. 1995 čj. 734/95 - 950. V souladu s tímto rozhodnutím se převádí ke dni vydražení část privatizovaného majetku - formulář4A/1001,1002,ve

výši 8 605 000,- Kč ( 4A/1001) a 279 000,- Kč (4A/1002) na Fond národního majetku ČR.O tuto část převedeného majetku se snižuje majetek uvedeného státního podniku.

Rozhodnutím č. 309/1995 ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 26.5.1995 byla převedena část majetku - formulář 4C/ 3008 a 3011, závod Kralupy nad Vltavou - který byl vyjmut ze státního podniku Barvy a laky se sídlem v Praze na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č. 26069 schváleného usnesením vlády ČRze dne 25.1.1995 č. 50 a dokladu FNM ČR ze dne 22.5.1995 čj. 930/1532/95/JJ a 930/ 1535/95/JJ. V souladu s tímto rozhodnutím se převádí ke dni 1.6.1995 část privatizovaného majetku - formulář 4C/3008 a 3011 závod

Kralupy nad Vltavou - který byl vyjmut ze státního podniku Barvy a laky se sídlem v Praze ve výši 286000,- na FNM ČR dle schváleného privatizačního projektu č. 26069 zpracované ho vedením závodu 2 Kralupy nad Vltavou. O tuto část pře- vedeného majetku se snižuje majetek uvedeného státního podniku.

Rozhodnutím č. 307/95 ministra průmyslu a obchodu ČR ze dne 25.5.1995 byla převedena část majetku - formulář 4F/6001 který byl vyjmut ze státního podniku Barvy a laky se sídlem v Praze na FNM ČR na základě privatizačního projektu č. 26069 schváleného Ministerstvem pro správu národního majet- ku a jeho privatizaci ČR ze dne 2.2.1995 čj. 460/0455/95 a dokladu FNM ČR ze dne 18.5.1995 čj. 26069/Va/95. V souladu s tímto rozhodnutím se převádí ke dni 1.6.1995 část privatizovaného majetku - formulář 4F/6001, který byl vyjmut ze státního podniku Barvy a laky se sídlem v Praze ve

výši 4 758 000 ,- Kč na FNM ČR dle schváleného privatizační- ho projektu č. 26069 zpracovaného vedením závodu 2 Kralupy nad Vltavou.O tuto část převedeného majetku se snižuje majetek uvedeného státního podniku.

Rozhodnutím č. 306/95 ministra průmyslu a obchodu ČR ze dne 25.5.1995 byla převedena část majetku - formulář 4C/3001, 3002,3004,3006,3007,3009,3010,3012,3014,3016,3018,3020,3021, závod Kralupy nad Vltavou - který byl vyjmut ze státního podniku Barvy a laky se sídlem v Praze na FNM ČR na základě privatizačního projektu č. 26069 schváleného usnesením vlády ČR ze dne 25.1.1995 č. 50 a dokladu FNM ČR ze dne 22.5.1995 čj. 930/1525/95/JJ, 930/1526/95 /JJ, 930/1528/95/JJ, 930/ 1530/95/JJ, 930/1531/95/JJ, 930/1533/95/JJ, 930/1534/95/JJ, 930/1536/95/JJ, 930/1538/95/JJ,930/1540/95/JJ,930/1542/95/JJ

930/1544/95/JJ, 930/1545/95/JJ. V souladu s tímto rozhodnutím se převádí ke dni 1.6.1995 část privatizovaného majetku - formulář 4C/3001, 3002,3004. 3006,3007,3009,3010,3012,3014,3016,3018,3020,3021, závod Kralupy nad Vltavou, který byl vyjmut se sátního podniku Barvy a laky se sídlem v Praze ve výši 1 878 000,- Kč na FNM ČR dle schváleného privatizačního projektu č. 26069 zpracovaného vedením závodu 2 Kralupy nad Vltavou. O tuto část převedeného majetku se snižuje majetek uvedeného státního podniku.

Rozhodnutím č. 335/1995 ministra průmyslu a obchodu ČR ze dne 15.6.1995 byla převedena část majetku - formulář 4F/6001, který byl vyjmut ze státního podniku Barvy a laky se sídlem v Praze na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního projektu č. 26070 schváleného Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR ze dne 29.12.1994 čj. 620/3330/94 a dokladu FNM ČR ze dne 13.6. 1995 čj. 26070/Va/95. V souladu s tímto rozhodnutím se převádí ke dni 1.7.1995 část privatizovaného majetku - formulář 4F/6001, který byl

vyjmut ze státního podniku Barvy a laky se sídlem v Praze ve výši 19 954 000,- Kč na FNM ČR dle schváleného privati- začního projektu č. 26070 zpracovaného vedením závodu Hostivař. O tuto část převedeného majetku se snižuje majetek uvedeného státního podniku.

rozhodnutím č. 424/95 ministra průmyslu a obchodu ČR se převádí část privatizovaného majetku - formulář 4C /3001 závod 16 VÚNH, který byl vyjmut ze státního podniku Barvy a laky se sídlem v Praze na FNM ČR. Jde o mejetek, který je uveden v privatizačním projektu č. 26071 zpracovaném spol. LAVIS, s.r.o. Praha, který byl schválen usn. vlády ČR ze dne 3.8.1994 č. 420.HOdnota převáděného majetku podle aktualizace schváleného privatizačního propjektu ke dni 30.6.1994 činí 26 404 000,- Kč. Spolu s částí privatizovaného majetku přechází na FNM ČR práva, závazky a pohledávky z hodpodářskoprávních, občanskoprávních,pracovněprávních a jiných právních vztahů, která se vztahují k tomuto převáděnému majetku.

rozhodnutím č. 191/96 ministra průmyslu a obchodu ČR se převádí část privatizovaného majetku - formulář 4B/2001 závod 20 a obchodní provozovna 88 Kralupy nad Vlt., který byl vyjmut ze státního podniku Barvy a laky se sídlem v Praze 9, Českomoravská 29 na FNM ČR. Jde o majetek, který je uveden v privatizačním projektu č. 26069 zpracovaném vedením státního podniku, který byl schválen ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 2.2.1995 čj. 460/0455/95. HOdnota převáděného majetku podle aktualizace schváleného privatizačního projektu ke dni 30.6.1994 činí 192 996 000,- Kč. Spolu s částí privatizovaného majetku přechází na FNM ČR práva, závazky a pohledávky z hospodářskoprávních, občanskoprávních, pracovněprávních a jiných právních vztahů, která se vztahují k tomuto převáděnému majetku.


Praha 9 - další firmy:

SATO, s. r. o.- Praha - Libeň

Tomáš MATĚJÍČEK- Praha 9 - Vysočany

Miloslav FOUČEK- Praha - Střížkov

CLO - ZOLL SERVIS spol. s r. o.- Praha - Vysočany

Miroslava CEMPÍRKOVÁ- Praha - Prosek

Vladimír Bonk- Praha - Hloubětín

Mau Tran Xuan- Praha - Prosek

DA ZHENG spol. s r. o.- Praha - Vysočany

ROUD, spol. s r.o.- Praha - Prosek

Radek Veselý- Praha - Vysočany

CZECH AIRSHOW AGENCY, s.r.o.- Praha 9 - Vysočany

S.A.D. s.r.o.- Praha 9 - Vysočany

LEADER DESIGN, spol. s r.o.- Praha - Vysočany

MMM společnost s ručením omezeným- Praha - Vysočany

Michal Fišer- Praha - Střížkov