AQUALOG a.s.

ČR - Olomoucký kraj - Olomouc

Mapa

Adresa

Olomouc - Hodolany

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 25389394
živnostenský úřad: Magistrát města Olomouce
záznam v obchodním rejstříku: AQUALOG a.s.
záznam v živnostenském rejstříku: AQUALOG a.s.

Zapsáno: 20.01.1998(spisová značka B 1816 - Krajský soud v Ostravě)

Akcie:

 • Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10000, počet: 300
  v listinné podobě

Kapitál:

 • Základní kapitál - 3 000 000Kč

Předmět podnikání

 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • vnitrostátní zasílatelství
 • mezinárodní zasílatelství
 • zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
 • poradenská činnost (mimo psychologického poradenství)
 • reklamní a propagační činnost
 • nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy
 • silniční motorová doprava nákladní Druhy dopravy: -nákladní vnitrostátní vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti -nákladní vnitrostátní vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 20.01.1998
poslední živnost: 08.01.2008
počet živností: 8
datum poslední změny: 25.01.2008

Statutární orgán - představenstvo

Ing. Roman Štěrbáček, fyzická osoba

Horní Moštěnice

funkce: místopředseda představenstva
Milan Fajkus, fyzická osoba

funkce: člen představenstva
Ing. Jaroslav Hufnagel, fyzická osoba

Grygov

funkce: předseda představenstva
ve funkci od: 12.06.2002

J e d n á n í : Činit právní úkony jménem společnosti ve všech věcech je oprávněn samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s členem představenstva.

Dozorčí rada

Metoděj Rajnošek, fyzická osoba

Lipník nad Bečvou

funkce: člen
Ing. Jan Černošek, fyzická osoba

Přerov

funkce: člen
Ing. Pavel Vrána, fyzická osoba

Přerov XI-Vinary

funkce: předseda
ve funkci od: 12.06.2002
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 08.01.2008
ostatní skutečnosti:

Usnesením valné hromady ze dne 12.6.2002 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu z dosavadní částky Kč 1.000.000,- (slovy: jeden milion korunčeských) na Kč 3.000.000,- (slovy: tři miliony korunčeských).

Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku Kč 2.000.000,- se nepřipouští. Za účelem zvýšení základního kapitálu bude vydáno 200 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč. Všechny kmenové akcie budou na jméno a v listinné podobě.

Každý akcionář má ve smyslu ust. § 204 a obchodního zákoníku přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných v rámci zvýšení základního kapitálu, a to za těchto podmínek:

Místo pro upisování akcií: Přerov, ul. 9. května 92, areál provozovny společnosti AQUALOG a.s.

Lhůta pro vykonání přednostního práva je 14 dnů, a tato lhůta začne běžet dnem následujícím ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Na jednu dosavadní kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč lze upsat dvě nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč.

Akcie s využitím přednostního práva akcionářů budou mít jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč a jedná se o akcie kmenové, na jméno, v listinné podobě s emisním kurzem každé akcie 10.000,- Kč.

Navrhujeme, aby valná hromada rozhodla, že veškeré akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány na základě dohody akcionářů podle ust. § 205 obchodního zákoníku.

Navrhujeme, aby valná hromada rozhodla, že upisovatelé jsou povinni do 14 dnů ode dne úpisu nových akcií splatit 100 % emisního kurzu akcií, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě, a to na účet společnosti AQUALOG a.s., se sídlem v Olomouci, Rolsberská 66, IČ: 25389394, vedený u Komerční banky a.s., pracoviště Přerov, č. účtu 271618370227/0100.

Obchodní společnost AQUALOG a.s. se sídlem Olomouc, Rolsberská 66, PSČ: 779 00, IČ 25389394, se vymazává ke dni nabytí právní moci usnesení z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu: Společnost AQUALOG a.s., se sídlem Olomouc, Rolsberská 66, PSČ 779 00, IČ: 25389394, zanikla s převodem jmění na akcionáře AQUASPED s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Vítkovická 3056/2, PSČ 702 00, IČ: 25830015. Rozhodný den převodu jmění je 1.1.2007.


Olomouc - další firmy:

Tělovýchovná jednota, přís. org.- Olomouc - Nová Ulice

MEKO kožedělné družstvo- Olomouc - Chválkovice

Střední odborné učiliště zemědělské,Odborné učiliště a Učiliště,Olomouc,Gorazdovo nám. 1- Olomouc

Lidové bytové družstvo v Olomouci- Olomouc

VOJENSKÝ OPRAVÁRENSKÝ PODNIK 042, OLOMOUC, STÁTNÍ PODNIK- Olomouc

SIGMAPRODEJ, státní podnik V likvidaci- Olomouc - Chválkovice

Severomoravské sběrné suroviny, státní podnik Olomouc- Olomouc

VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC- Olomouc

Dům dětí a mládeže Olomouc- Olomouc

SIGMIA akciová společnost- Olomouc - Hodolany

TOS Olomouc, státní podnik- Olomouc - Hodolany

STAVBA družstvo Olomouc- Olomouc

AGROMETAL OLOMOUC, výrobní družstvo- Olomouc

DOPRAVNÍ STAVBY IES OLOMOUC- Olomouc - Holice

Bohemia, s.r.o.- Olomouc