ALEGRO-INVEST, a.s.

ČR - Hlavní město Praha - Praha 4

Mapa

Adresa

Praha - Michle

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 25604244
živnostenský úřad: Úřad městské části Praha 4
záznam v obchodním rejstříku: ALEGRO-INVEST, a.s.
záznam v živnostenském rejstříku: ALEGRO-INVEST, a.s.

Zapsáno: 15.09.1997(spisová značka B 4914 - Městský soud v Praze)

Akcie:

  • Akcie na majitele, hodnota: 10000, počet: 100
    v listinné podobě
  • Akcie na majitele, hodnota: 1000000, počet: 39
    v listinné podobě

Kapitál:

  • Základní kapitál - 40 000 000Kč (splaceno 40 000 000Kč)

Předmět podnikání

  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Aktivní
první živnost: 15.09.1997
počet živností: 2
aktichních živností: 1
datum poslední změny: 17.06.2008

Živnosti:

stav:Aktivní
druh živnosti:živnost volná
předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
vznik: 15.09.1997
Činnosti živnosti
  • Činnost realitní kanceláře

Statutární orgán - představenstvo

Mgr. LUCIA LETTENMAYEROVÁ, fyzická osoba

Praha 7 - Troja

funkce: předseda představenstva
členství od: 15.09.1997
ve funkci od: 15.09.1997
Hermann Lettenmayer, fyzická osoba

Praha 7 - Troja

funkce: člen představenstva
členství od: 15.09.1997
Miroslav Novotný, fyzická osoba

Karlovy Vary

funkce: člen představenstva
členství od: 15.09.1997

Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo vždy alespoň dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně.

Dozorčí rada

Jitka Novotná, fyzická osoba

Karlovy Vary

funkce: předseda
členství od: 15.09.1997
ve funkci od: 15.09.1997
Jaroslava Houšková, fyzická osoba

Chlumec nad Cidlinou

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 29.06.2009
Eliška Vojáčková, fyzická osoba

Dolní Břežany - Lhota

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 29.11.2006
ve funkci od: 29.11.2006
stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Usnesení řádné valné hromady o výšení základního kapitálu Valná hromada společnosti ALEGRO-INVEST, a.s. konaná dne 27.9.2001 rozhodla o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek: a) Základní kapitál společnosti bude zvýšen z 1,000.000,-Kč o 39,000.000,-Kč na 40,000.000,-Kč. Upisování akcií nad částku nově navrženého základního kapitálu se nepřipouští. b) Na zvýšení základního kapitálu bude nově emitováno 39 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá v nominální hodnotě 1,000.000,-Kč. c) Přednostní právo stávajících akcionářů na úpis nových akcií je vyloučeno, neboť všichni akcionáři společnosti se ho před přijetím tohoto usnesení vzdali. Veškeré nově emitovné akcie budou upsány určitou osobou a to tak, že všech 39 kusů nově emitovaných akcií bude nabídnuto zájemci, kterým je Mgr. Lucia Lettenmayerová, bytem Pod Havránkou 656/10, Praha 7. d) Upisování nových akcií bude provedeno do 12 měsíců od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti do 6 měsíců po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zašle osobě, která je valnou hromadou určena, jako zájemce o úpis akcií, návrh smlouvy o upsání akcií podepsaný osobou oprávněnou jednat za společnost s úředně ověřeným podpisem této osoby. Zájemci bude poskytnuta lhůta 3 měsíců k přijetí návrhu. Tato lhůta je dodržena, pokud během ní bude doručen společnosti akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií s úředně ověřeným podpisem zájemce. e) Valná hromada vyslovuje souhlas s tím, že oproti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nově emitovaných akcií byla započtena pohledávka osoby, které mají být podle bodu c) nabídnuty k úpisu nově emitované akcie a to pohledávka ve výši 46,215.000,-Kč,která vyplývá ze smlouvy o půjčce společnosti ze dne 9.10.1998. f) Součástí smlouvy o upsání akcií podle bodu d) současně dohoda mezi společností a zájemcem o tom, že se vzájemně započítává pohledávka společnosti na splacení kursu akcií a pohledávka zájemce vůči společnosti z poskytnuté půjčky. Celý emisní kurs nově emitovaných akcií bude takto splacen prostřednictvím započtení. e) Emisní kurs nově emitovaných akcií bude činit 1,185.000,-Kč/akcií, přičemž novinální hodnota každé akcie činí 1,000.000,-Kč a zbývajících 185.000,-Kč u každé akcie činí emisní ážio za účelem úhrady ztráty společnosti. h) S nově emitovanými akcie budou spojena stejná práva , jako se stávajícími kmenovými akciemi s tou výjimkou, že počet hlasů spojený s nově emitovanými akciemi bude příslušným způsobem upraven s ohledem na poměr nominálních hodnot stávajících a nově emitovaných akcií, tzn. že na každou akcii v nominální hodnotě 1,000.000,-Kč připadne 100 hlasů, jelikož na dosavadní akcii o nominální hodnotě 10.000,-Kč připadá 1 hlas.


Osoby živnostenského listu

Hermann Heinrich Lettenmayer,statutární orgán

bydliště:Mnichov
pobyt:Praha 7 - Troja

Miroslav Novotný,statutární orgán

bydliště:Karlovy Vary

Mgr. Lucia Lettenmayerová,statutární orgán

bydliště:Praha 7 - Troja

Praha 4 - další firmy:

Jaromír ŠEBESTA- Praha - Braník

Mgr. Ivan DOLEŽAL- Praha - Lhotka

Eva Grulichová- Praha - Záběhlice

Michal Štípa- Praha - Nusle

HELP TOUR - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu- Praha - Krč

Jana KRATOCHVÍLOVÁ- Praha - Podolí

Michal Kubů- Praha - Podolí

Milan Komínek- Praha - Krč

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.- Praha - Krč

Vratislav Kydlíček- Praha - Nusle

Lukáš Loskot- Praha - Nusle

Adam Zlatohlávek- Praha - Lhotka

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.- Praha - Nusle

Radek Vlasák- Praha - Braník

Josef Šťastný- Praha - Michle