AGA TRANS s.r.o

ČR - Moravskoslezský kraj - Ostrava

Mapa

Adresa

Ostrava - Moravská Ostrava

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 25843397
živnostenský úřad: Magistrát města Ostravy
záznam v obchodním rejstříku: AGA TRANS s.r.o. "v likvidaci"
záznam v živnostenském rejstříku: AGA TRANS s.r.o

Zapsáno: 02.09.1999(spisová značka C 21156 - Krajský soud v Ostravě)

Kapitál:

  • Základní kapitál - 100 000Kč

Předmět podnikání

  • zasilatelství
  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • zprostředkovatelské služby
  • pronájem strojů a zařízení
  • silniční motorová doprava nákladní

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 02.09.1999
poslední živnost: 29.07.2005
počet živností: 5
datum poslední změny: 17.02.2006

Statutární orgán

Břetislav Popek, fyzická osoba

Nové Sedlice

funkce: jednatel
ve funkci od: 02.09.1999

Způsob jednání za společnost: Jednatelé jednají ve všech věcech společnosti samostatně, s vyjímkou případů nákupu a prodeje předmětů, jejichž cena přesahuje 50 % základního jmění společnosti, kdy je zapotřebí, aby tento projev vůle byl podepsán oběma jednateli zároveň. Stejná podmínka platí při výběrech v hotovosti převyšující částku 50% základního jmění společnosti.

Likvidace

JUDr. Helena Strachotová, fyzická osoba

Moravská Ostrava

Společníci s vkladem

AGA TRANS s.r.o. "v likvidaci", právnická osoba

Ostrava - Moravská Ostrava

vklad: 100 000Kč , splaceno: 50 000Kč , obchodní podíl: 100%
stav subjektu: Aktivní
exekuce:

Usnesením Okresního soudu v Opavě ze dne 22.1.2004, č.j. 29 Nc 34/2004-4, které nabylo právní moci dne 9.12.2004, nařídil soud exekuci podle platebního rozkazu Okresního soudu ze dne 29.7.1997, č.j. Ro 1317/97. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Aleš Chovanec, soudní exekutor Exekutorského úřadu Opava se sídlem v Opavě, Denisovo nám. 1. Exekutor vydal dne 19.3.2004 exekuční příkaz sp. zn. Ex 50/04 k uspokojení pohledávky oprávněného Slezská projektová společnost, spol. s r.o. OPAVA, se sídlem Opava, Hradecká 2594/3, ve výši 1.251.335,- Kč s přísl. postižením obchodního podílu povinného Břetislava Popka, bytem Nové Sedlice 64, Štítina, ve společnosti FORD TRANS, s.r.o. nyní AGA TRANS s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Bieblova 406/6, 702 00

Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 9. 2. 2005, č.j. 50 Nc 10029/2005 -14, nařídil soud exekuci podle rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě, ze dne 8.3.2004, č.j. 66 Ro 2032/2003, na majetek povinného AGA TRANS, s.r.o., se sídlem Bieblova 406/6, Ostrava - Moravská Ostrava, k uspokojení pohledávky oprávněného CONE - DOPRAVA a.s., se sídlem Kosmova 1126/17, ve výši 34.000,- Kč. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Aleš Chovanec, soudní exekutor Exekutorského úřadu Opava, se sídlem Opava, Bohenkova 2079/19.

Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 8.6.2005, č.j. 53 Nc 10349/2005-4, nařídil soud exekuci podle rozhodčího nálezu vydaného rozhodčím senátem, sp.zn. Rn/Bl/Pul/Bed-ČP-AGA TRANS s.r.o./37040022 ze dne 18.04.2005, na majetek povinného AGA TRANS s.r.o., se sídlem Moravská Ostrava, Bieblova 406/6, k uspokojení pohledávky oprávněného ČP Leasing a.s., se sídlem Praha 1, Vladislavova 17/1390, ve výši 200.157,14 Kč s přísl.. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno, se sídlem Cejl 99, Brno.


ostatní skutečnosti:

Exekučním příkazem sp. zn. Ex 13d/02 ze dne 30.1.2003 rozhodl soudní exekutor JUDr. Aleš Chovanec, Exekutorský úřad Opava, pověřený provedením exekuce na základě usnesení 29 Nc 80/2002 - 3 Okresního soudu v Opavě ze dne 5.3.2002, kterým byl nařízen výkon pravomocného a vykonatelného rozsudku ze dne 16.11.1999, č.j. 8 C 89/99-18 Okresního soudu v Opavě k uspokojení pohledávky oprávněného Ivan Rybenský, nar. 7.1.1952, bytem Chuchelná, Hraniční 123 v částce 41.200,- Kč s příslušenstvím, jakož i k úhradě nákladů exekuce proti povinnému Břetislav Popek, nar. 26.1.1965, bytem Nové Sedlice, Opavská 64, IČO: 12120359 rozhodl o provedení exekuce: I. Postižením jiných majetkových práv povinného, a to: Práva povinného na obchodní podíl u společnosti FORD TRANS, s.r.o., se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, ul. 8. března č. 11/269, PSČ 713 00, IČO: 25843397, zapsané u OR u KS Ostrava, oddíl C, vložka 21156. II. Zakazuje se povinnému jakkoliv nakládat s obchodním podílem u obchodní společnosti FORD TRANS, s.r.o., se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, ul. 8. Března č. 11/269, PSČ: 713 00, IČO: 25843397, zapsané u OR u KS Ostrava, oddíl C, vložka 21156. Exekuční příkaz Ex 13d/02 nabyl právní moci dne 26.9.2002 a současně nabylo právní moci usnesení o nařízení exekuce č.j. 29 Nc 80/2002-3 ze dne 5.3.2002 OS Opava.

Soudní exekutor JUDr. Aleš Chovanec, pověřený provedením exekuce na základě usnesení 29 Nc 186/2003-7 Okresního soudu v Opavě ze dne 21.3.2003, kterým byl nařízen výkon pravomocného a vykonatelného platebního rozkazu ze dne 6.5.1996,č.j. Ro 532/96 Okresního soudu v Opavě k uspokojení pohledávky oprávněného ZNOVÍN ZNOJMO, a.s., se sídlem Šatov č. 404, IČO: 46900144 v částce 137.373,60 Kč s 15% úrokem z prodlení od 26.4.1994 do zaplacení, dále nákladů předcházejícího řízení ve výši 10.532,- Kč, nákladů předchozího výkonu rozhodnutí vedeného u OS Opava pod sp. zn. E 1695/96 v částce 4.488,- Kč, jakož i k úhradě nákladů exekuce přibližně ve výši 50.000,- Kč proti povinnému Břetislavu Popkovi, bytem Nové Sedlice č. 44, IČO: 12120359 rozhodl dne 3.4.2003 exekučním příkazem sp. zn. Ex 60c/03 o provedení exekuce postižením jiných majetkových práv povinného, a to práva povinného na obchodní podíl u společnosti FORD TRANS, s.r.o., se sídlem Ostrava-Slezská Ostava, ul. 8. Března č. 11/269, PSČ 713 00, IČO: 25843397, zapsané u obchodního rejstříku u KS Ostrava, oddíl C, vložka 21156.

Usnesením Okresního soudu v Opavě ze dne 1.12.2003, č.j. 29 Nc 1066/03-2, které nabylo právní moci dne 3.1.2004, nařídil soud exekuci podle pravomocného vykonatelného platebního rozsudku Okresního soudu v Opavě ze dne 12.10.2001, č.j. 8 C 236/00-23. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Aleš Chovanec, soudní exekutor Exekutorského úřadu Opava se sídlem Denisovo nám. 1, Opava. Exekutor vydal dne 15.12.2003 exekuční příkaz č.j. EX 261/03-8 k uspokojení pohledávky oprávněného Ivan Rybenský, bytem Chuchelná, Hraniční 123 ve výši 7.412,- Kč s přísl. postižením obchodního podílu povinného Břetislava Popka, bytem Nové Sedlice, Opavská 64, ve společnosti FORD TRANS s.r.o., (nyní AGA TRANS s.r.o.) se sídlem ul. 8. Března 11/269, Ostrava-Slezská Ostrava.

Usnesením Okresního soudu v Opavě ze dne 7.3.2003, č.j. 29 Nc 152/03-4, které nabylo právní moci dne 6.5.2003, nařídil soud exekuci podle pravomocného vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Opavě ze dne 17.11.1998, č.j. Ro 2244/98. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Aleš Chovanec, soudní exekutor Exekutorského úřadu Opava se sídlem Denisovo nám. 1, Opava. Exekutor vydal dne 3.4.2003 exekuční příkaz č.j. EX 49 c/03 k uspokojení pohledávky oprávněného VÍNO Mikulov a.s. se sídlem Mikulov, Průmyslová oblast 1222 ve výši 87.183,24 Kč s přísl. postižením obchodního podílu povinného Břetislava Popka, bytem Nové Sedlice 44, ve společnosti FORD TRANS s.r.o., (nyní AGA TRANS s.r.o.) se sídlem ul. 8. Března 11/269, Ostrava-Slezská Ostrava.

Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 25.5.2004, č.j. 10203/04-7, nařídil soud exekuci podle rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě, ze dne 12.12.2003, č.j. 67 Ro 2109/03-5, na majetek povinného FORD TRANS, s.r.o., se sídlem Ostrava-Slezská Ostrava, 8. března 11/269, k uspokojení pohledávky oprávněného FAS TRANS s.r.o., se sídlem Blatnice 251, ve výši 15.000,- Kč s přísl. Provedením exekuce je pověřen Mgr. Martin Tunkl, soudní exekutor Exekutorského úřadu Plzeň se sídlem Lindauerova 6, Plzeň.

Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu Ostrava, č.j. 41 Cm 79/2005-10, ze dne 20.10.2005, které nabylo právní moci dne 28.12.2005, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor.

Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 07.08.2003, č.j. 91 Nc 20296/2003-3, které nabylo právní moci dne 30.10.2003 nařídil soud exekuci podle vykonatelných platebních výměrů Všeobecné zdravotní pojišťovny, Okresní pojišťovny Ostrava ze dne 24.04.2003, č. 4140301047 a ze dne 24.04.2003, č. 2140301046. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Jiří Fišer, soudní exekutor Exekutorského úřadu Nový Jičín, se sídlem Bílovec, Slezské nám. 30 Exekutor vydal dne 02.06.2006 exekuční příkaz sp. zn. EX 450/03 k uspokojení pohledávky oprávněného Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, se sídlem Praha 3, Orlická 4, ve výši 218.341,- Kč, prodejem podniku povinné společnosti AGA TRANS, s.r.o. "v likvidaci", se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Bieblova 406/6, PSČ 702 00.


Osoby živnostenského listu

Břetislav Popek,statutární orgán

bydliště:Nové Sedlice

Ostrava - další firmy:

Městský investorský útvar Ostrava, příspěvková organizace- Ostrava - Moravská Ostrava

DŘEVOVÝROBA OSTRAVA , státní podnik- Ostrava - Moravská Ostrava

Dopravní podnik města Ostravy, státní podnik- Ostrava - Moravská Ostrava

Haldex Ostrava,společný českosl.-maďarský hornický podnik- Ostrava - Kunčičky

D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci"- Ostrava - Zábřeh

PRIOR - Severomoravské OD Ostrava v likvidaci, státní podnik- Ostrava - Moravská Ostrava

PRAMEN OSTRAVA státní podnik "v likvidaci"- Ostrava - Moravská Ostrava

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace- Ostrava - Moravská Ostrava

Textil Ostrava, státní podnik "v likvidaci"- Ostrava - Moravská Ostrava

Státní podnik bytového hospodářství Ostrava 4- Ostrava - Poruba

ZLATNÍK, družstvo umělecké výroby- Ostrava - Kunčice

Strojně dopravní služby Ostrava, státní podnik- Ostrava - Hrabová

M í r o d ě v , oděvní výrobní družstvo v Ostravě- Ostrava - Moravská Ostrava

Severomoravské vodovody a kanalizace, s.p.- Ostrava - Mariánské Hory

STAVOS Ostrava, státní podnik- Ostrava - Hrabůvka