Adast Systems, a.s.

ČR - Jihomoravský kraj - Adamov

Mapa

Adresa

Adamov

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 46995919
živnostenský úřad: Městský úřad Blansko
záznam v obchodním rejstříku: Adast Systems, a.s.
záznam v živnostenském rejstříku: Adast Systems, a.s.

Zapsáno: 01.01.1993(spisová značka B 963 - Krajský soud v Brně)

Akcie:

 • Akcie na majitele, hodnota: 100000, počet: 200
  v listinné podobě
 • Akcie na majitele, hodnota: 1000000, počet: 55
  v listinné podobě

Kapitál:

 • Základní kapitál - 75 000 000Kč (splaceno 75 000 000Kč)

Předmět podnikání

 • projektová činnost ve výstavbě
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • zámečnictví, nástrojářství
 • klempířství a oprava karoserií
 • obráběčství
 • silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
 • montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
 • montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
 • malířství, lakýrnictví, natěračství

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Aktivní
první živnost: 11.12.1992
počet živností: 32
aktichních živností: 11
aktivní provozovny:Ano
datum poslední změny: 06.01.2012

Živnosti:

stav:Aktivní
druh živnosti:živnost vázaná
předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě
vznik: 11.12.1992
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost volná
předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
vznik: 11.12.1992
Činnosti živnosti
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba strojů a zařízení
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost řemeslná
předmět podnikání: Zámečnictví, nástrojářství
vznik: 11.12.1992
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost řemeslná
předmět podnikání: Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
vznik: 11.12.1992
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost řemeslná
předmět podnikání: Obráběčství
vznik: 11.12.1992
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost řemeslná
předmět podnikání: Klempířství a oprava karoserií
vznik: 11.12.1992
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost řemeslná
předmět podnikání: Malířství, lakýrnictví, natěračství
vznik: 01.01.1993
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost koncesovaná
předmět podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
vznik: 18.06.1997
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost vázaná
předmět podnikání: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
vznik: 10.05.1999
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost řemeslná
předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
vznik: 20.09.1999
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost řemeslná
předmět podnikání: Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
vznik: 15.09.2004

Statutární orgán - představenstvo

Ing. Tomáš Rosenbreyer, fyzická osoba

Brno - Veveří

funkce: člen představenstva
členství od: 28.04.2009

Způsob jednání: Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti a společnost zavazuje člen představenstva samostatně.

Dozorčí rada

Ing. Martin Svoboda, fyzická osoba

Praha 1 - Staré Město

funkce: předseda dozorčí rady
členství od: 21.09.2009
ve funkci od: 21.09.2009
Ing. Tomáš Kubala, fyzická osoba

Smilovice

funkce: místopředseda
členství od: 21.09.2009
ve funkci od: 21.09.2009
Mária Koudelová, fyzická osoba

Adamov

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 09.02.2007
stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Společnost se řídí stanovami přijatými rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 22.09.2004.

Jediný akcionář společnosti Adast Systems, a.s. učinil dne 28.11.2011 následující rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Adast Systems, a.s. o zvýšení základního kapitálu: a)základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze stávající výše 75.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát pět milionů korun českých) o částku ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) na částku ve výši 95.000.000,- Kč (slovy: devadesát pět milionů korun českých); upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií a splacení emisního kursu nově upisovaných akcií peněžitým vkladem je přípustné, když emisní kurs všech dosud upsaných akcií je splacen v plné výši; důvodem zvýšení základního kapitálu je získání peněžitých prostředků na investice společnosti a její další rozvoj; b)na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude upsáno 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), v listinné podobě, které nebudou kótovány podle zvláštního právního předpisu (dále též jen "Akcie"); zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem Jediného akcionáře; c)Jediný akcionář společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal přednostního práva na úpis akcií na zvýšení základního kapitálu; d)Akcie budou upsány Jediným akcionářem Společnosti, a to obchodní společností FORMICOLA a.s. se sídlem Brno, Zábrdovice, Vlhká 170/14, PSČ 602 00, identifikační číslo: 292 16 729, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 6092, jako předem určeným zájemcem, a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s tím, že smlouva o upsání akcií musí obsahovat minimálně náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; e)určuje, že místem pro upsání Akcií Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem je sídlo Společnosti na adrese Adamov, Mírová, PSČ 679 04, vždy v každý pracovní den lhůty od 9,00 hodin do 15.00 hodin; f) určuje lhůtu pro upisování akcií, tj. lhůtu pro uzavření smlouvy o upsání akcií, takto: Společnost je povinna nejpozději do 5 (slovy: pěti dnů) ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného soudu, kterým bude toto rozhodnutí Jediného akcionáře zapsáno do obchodního rejstříku nebo bude zapsáno příslušným soudem do obchodního rejstříku, doručit Jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií a lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi Společností a Jediným akcionářem se stanoví na jeden rok od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři; Jedinému akcionáři bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií, tj. uzavření smlouvy o úpisu akcií, písemně doporučeným dopisem nebo osobně předaným současně s doručením návrhu smlouvy o úpisu akcií; g)emisní kurs akcií takto upisovaných se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu akcii; h)upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet společnosti číslo 2013660074/6000 vedený u PPF banka a.s. i)Konstatuje, že zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a tímto zápisem se současně mění příslušná ustanovení stanov obchodní společnosti Adast Systems, a.s.


Osoby živnostenského listu

Ing. Tomáš Rosenbreyer,statutární orgán

bydliště:Brno - Veveří

Adamov - další firmy:

LEGON, spol. s r.o.- Adamov

GOLDTIP, s.r.o.- Adamov

ADASPED, s.r.o.- Adamov

Demont Recycling, spol. s r.o. v likvidaci- Adamov

TPT COATING, s.r.o.- Adamov

AC ALFA, spol. s r.o.- Adamov

Adabyt s.r.o. - v likvidaci- Adamov

ABLE agency, s.r.o.- Adamov

ADAST a.s. v likvidaci- Adamov

TOREZ s.r.o.- Adamov

ABIDA, s.r.o.- Adamov

Vladimír Jedla - INSTALA, s.r.o.- Adamov

ADOS ADAMOV s.r.o. - v likvidaci- Adamov

BKK CENTRUM, s.r.o.- Adamov

SALUTE, s.r.o.- Adamov