ABR, a.s.

ČR - Hlavní město Praha - Praha 8

Mapa

Adresa

Praha - Karlín

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 25605607
živnostenský úřad: Úřad městské části Praha 8
záznam v obchodním rejstříku: ABR, a.s.
záznam v živnostenském rejstříku: ABR, a.s.

Zapsáno: 03.09.1997(spisová značka B 4924 - Městský soud v Praze)

Akcie:

 • Akcie na jméno, hodnota: 10000, počet: 300v listinné podobě
  Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcionář, který hodlá převést své akcie , je povinen přednostně nabídnout své akcie ostatním akcionářům. Pokud ve lhůtě jednoho měsíce od doručení nabídky neprojeví zájem o koupi žádný akcionář, lze prodat akcie třetí osobě, pokud s tím na základě písemné žádosti akcionáře vysloví souhlas dozorčí rada společnosti.

Kapitál:

 • Základní kapitál - 3 000 000Kč (splaceno 3 000 000Kč)

Předmět podnikání

 • směnárenská činnost
 • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Aktivní
první živnost: 03.09.1997
počet živností: 7
aktichních živností: 2
aktivní provozovny:Ano
datum poslední změny: 20.01.2011

Živnosti:

stav:Aktivní
druh živnosti:živnost volná
předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
vznik: 03.09.1997
Činnosti živnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
stav:Aktivní
druh živnosti:živnost vázaná
předmět podnikání: Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
vznik: 09.09.2002

Statutární orgán - představenstvo

Ing. Michal Adamec, fyzická osoba

Praha 4

funkce: předseda představenstva
členství od: 01.01.2011
ve funkci od: 01.01.2011
Zora Adamcová, fyzická osoba

Říčany

funkce: člen představenstva
členství od: 01.01.2011
doc Ing Zora Říhová, fyzická osoba

Praha 8 - Karlín

funkce: člen představenstva
členství od: 01.01.2011

Jménem společnosti jednají vůči třetím osobám za představenstvo buď samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Společnost mohou zastupovat též jiné osoby na základě písemné plné moci, udělené představenstvem. Podepisování za společnost se jménem společnosti podepisuje samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva, a to tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí své podpisy. Prokurista je oprávněn podepisovat za společnost tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj vlastnoruční podpis.

Dozorčí rada

prof. ing. Stanislav Adamec DrSc., fyzická osoba

Jesenice - Horní Jirčany

funkce: předseda dozorčí rady
členství od: 01.01.2011
ve funkci od: 01.01.2011
Ing. Naděžda Adamcová, fyzická osoba

Vestec u Prahy

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 01.01.2011
stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního jmění:

1. Základní jmění se zvyšuje o 2.000.000,-Kč,(dva miliony korun českých) peněžitým vkladem na konečnou výši základního jmění 3.000.000,-Kč,(tři miliony korun českých), přičemž upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.

2. Na zvýšení základního jmění bude upsáno 200 kusů kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč/akcii.

3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti. Pro výkon tohoto práva valná hromada schvaluje:

místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti ABR, a.s. - lhůtu pro vykonání přednostního práva: 14 dnů, s tím, že tato lhůta začne běžet následující den po uveřejnění informací o přednostním právu, tak jak to stanoví § 204a obchodního zákoníku v platném znění -počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti o určité jmenovité hodnotě: na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč lze upsat dvě nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (tj. celkem 20.000,-Kč). -akcie, které budou s využitím přednostního práva upisovány, budou akcie kmenové, znějící na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč/akcii a bez emisního ážia, tj. emisní kurz akcie se rovná 10.000,-Kč -rozhodný den pro uplatnění přednostního práva: rozhodným dnem je 17.6.1998

Přednostní právo na upisování akcií může vůči společnosti uplatnit pouze osoba, která je oprávněna toto právo vykonávat v rozhodném dni.

4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku.

5. Upisovatel je povinen splatit upsané akcie na bankovní účet č. 19-2251460297/0100, vedený u KB,a.s., nám. Míru, Praha 2, a to v následujících lhůtách: - 30% jmenovité hodnoty akcií do 5-ti pracovních dnů od jejich upsání - 70% jmenovité hodnoty akcií do 2 měsíců od jejich upsání

V případě nesplnění této povinnosti bude společnost postupovat v souladu s ustanovením obchodního zákoníku a stanov společnosti.

6. Valná hromada v souvislosti s rozhodnutím o zvýšení základního jmění rovněž schvaluje změnu stanov společnosti s tím, že účinnost těchto změn je závislá na úspěšném upsání akcií na zvýšení základního jmění. Ve stanovách se: a) ruší čl. 4 odst. 1 a nahrazuje se zněním: 1. Základní jmění společnosti činí 3.000.000.-Kč (slovy: tři miliony korun českých) a je rozděleno na 300 ks akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.


Osoby živnostenského listu

Zora Adamcová,statutární orgán

bydliště:Říčany - Strašín

Ing. Zora Říhová CSc.,statutární orgán

bydliště:Praha 8 - Karlín

Ing. Michal Adamec,statutární orgán

bydliště:Praha 4 - Chodov

Praha 8 - další firmy:

Agnet group, s.r.o.- Praha - Libeň

coraHB s.r.o.- Praha - Karlín

JOBS TIME s.r.o.- Praha - Libeň

Vitra Products s.r.o.- Praha - Libeň

AF s.r.o.- Praha - Čimice

Hřiště pro děti s.r.o.- Praha - Libeň

ELSA Trading s.r.o.- Praha - Libeň

QVAL, s.r.o.- Praha - Karlín

Richard Palas- Praha - Kobylisy

Construction Energy Tech s.r.o.- Praha - Libeň

Tomáš Velík- Praha - Bohnice

BAHAS MANAGEMENT, s.r.o.- Praha - Libeň

MARKETING POINT s.r.o.- Praha - Bohnice

Almaguer Cattlet s.r.o.- Praha - Libeň

Yorkplace administration s.r.o.- Praha - Libeň