Aboemis - Centrum, s.r.o.

ČR - Královéhradecký kraj - Úpice

Mapa

Adresa

Úpice

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 60933267
živnostenský úřad: Městský úřad Trutnov
záznam v obchodním rejstříku: ABOEMIS - Centrum, s.r.o.
záznam v živnostenském rejstříku: Aboemis - Centrum, s.r.o.

Zapsáno: 11.03.1994

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 07.03.1994
poslední živnost: 08.03.2003
počet živností: 2
datum poslední změny: 03.02.2006
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 08.03.2003
ostatní skutečnosti:

Údaje o vzniku společnosti: Společnost s ručením omezeným byla založena zakladatelskou listinou formou notářského zápisu dne 28. 2. 1994 podle zák. č. 513/91 Sb.

Právní poměry - zápis ze dne 23.1.1995.

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 23. května 2002 č.j. 42 K 9/97-226 konkurs na majetek obchodní společnosti ABOEMIS, a.s., identifikační číslo 601 12 506, Boženy Němcové 881, 542 32 Úpice, společníka ABOEMIS - Centrum, s.r.o., identifikační číslo 609 33 267, se sídlem Úpice, Boženy Němcové 881, PSČ 542 32, z r u š i l pro nedostatek majetku.

Obchodní společnost ABOEMIS - Centrum, s.r.o., se sídlem Úpice, Boženy Němcové 881, PSČ 542 32, identifikační číslo 609 33 267 s e v y m a z u j e z obchodního rejstříku a to ke dni právní moci tohoto rozhodnutí. Obchodní společnost shora se vymazává poté, co byl rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové čj. 42 K 9/97-226 ze dne 23.5.2002 zrušen konkurz pro nedostatek majetku. III. Návrhu na osvobození od soudního poplatku s e v y h o v u j e . IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.


Osoby živnostenského listu

Václav Kmoníček,statutární orgán

bydliště:Trutnov - Střední Předměstí

Úpice - další firmy:

Skala Music s.r.o.- Úpice

Pavel Bárta- Úpice

Ra Va Investment s.r.o.- Úpice

Kulturní klub Úpice- Úpice

Městský úřad Úpice- Úpice

REHABILITACE K+K s.r.o.- Úpice

Jana Sobolíková- Úpice

Pavel Žižka- Úpice

Bárta - díly s.r.o.- Úpice

Vasyl Zheleznyak- Úpice

Texdan s.r.o.- Úpice

Ondřej Vlček- Úpice

Tilust s.r.o.- Úpice

Technické služby města Úpice- Úpice

GV Stárkov beheer s.r.o.- Úpice