A4 s.r.o.

ČR - Liberecký kraj - Liberec

Mapa

Adresa

Liberec - Liberec XXIII-Doubí

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 25029363
živnostenský úřad: Magistrát města Liberce
záznam v obchodním rejstříku: A 4 s.r.o., v likvidaci
záznam v živnostenském rejstříku: A4 s.r.o.

Zapsáno: 09.12.1997(spisová značka C 13185 - Krajský soud v Ústí nad Labem)

Kapitál:

  • Základní kapitál - 100 000Kč

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 09.12.1997
poslední živnost: 28.12.2005
počet živností: 3
datum poslední změny: 07.05.2011

Statutární orgán

Radek Ureš, fyzická osoba

Rumburk

funkce: Jednatel

Jednatelé jsou oprávněni samostatně jednat jménem společnosti a společnost zastupovat, nabývat jejím jménem práv a závzaků. Jednatel se podepisuje za společnost tak, že pod razítko či obchodní jméno společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením funkce jednatel, dle podpisového vzoru.

Likvidace

Mgr. Martin Vondrouš advokát, fyzická osoba

Liberec I

Společníci s vkladem

A 4 s.r.o., v likvidaci, právnická osoba

Liberec

vklad: 100 000Kč , splaceno: 100 000Kč
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 19.04.2011
ostatní skutečnosti:

Na základě exekučního příkazu Exekutorského úřadu Praha 3, Seifertova 17, ze dne 13.1.2004,vydaného pod sp.zn.Ex 697/03-20 se nařizuje provedení exekuce prodejem podniku povinného A 4 s.r.o.,místem podnikání Liberec, Hodkovická 52, PSČ 460 06, IČ: 250 29 363.

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 1.4.2008, č.j.: 37 Cm 191/2007-40 byla zrušena společnost A 4 s.r.o., se sídlem Liberec, Hodkovická 52, PSČ 460 06, IČO 250 29 363, nařízena její likvidace a jmenován likvidátor. Usnesení nabylo právní moci dne 30.4.2008.

Usnesením Okresního soudu v Liberci ze dne 20.1.2005, č.j. 45 Nc 6215/2005-4 byla nařízena exekuce proti povinnému: Radek Ureš. Usnesení nabylo právní moci dne 30.7.2005. Exekučním příkazem soudního exekutora JUDr. Soni Karasové, Exekutorský úřad Liberec, se sídlem Truhlářská 515, Liberec, ze dne 4.5.2010, č.j. 36 Ex 2263/2007-22 byl vydán příkaz k provedení exekuce postižením obchodního podílu povinného: Radek Ureš ve společnosti A 4 s.r.o., v likvidaci, se sídlem Liberec, Hodkovická 52, PSČ 460 06, identifikační číslo 250 29 363.

Vymazává se obchodní společnost A 4 s.r.o., v likvidaci, se sídlem Liberec, Hodkovická 52, PSČ 460 06, IČ 250 29 363, včetně všech zapsaných skutečností. Právní důvod výmazu: výmaz byl proveden na návrh společnosti na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci č.j.: KSLB 57 INS 159/2010-A-8, ze dne 27.1.2010 (právní moci nabylo dne 27.2.2010), kterým bylo rozhodnuto o zamítnutí insolvenčního návrhu dlužníka A 4 s.r.o., v likvidaci, pro nedostatek majetku.


Liberec - další firmy:

Okresní stavební bytové družstvo- Liberec - Liberec XXV-Vesec

LIBENA, výrobní družstvo truhlářů a čalouníků- Liberec XXV - Vesec - Liberec XXV-Vesec

Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace- Liberec - Liberec IV-Perštýn

Prádelny a čistírny, státní podnik Liberec- Liberec - Liberec XI-Růžodol I

LIBERECKÉ TISKÁRNY s.p.- Liberec - Liberec V-Kristiánov

LIKOV, výrobní družstvo- Liberec - Liberec VI-Rochlice

GAMMA STUDIO, spol. s r.o.- Liberec - Liberec IV-Perštýn

DROBNÉ ZBOŽÍ LIBEREC v likvidaci- Liberec - Liberec IV-Perštýn

JEDNOTA Liberec, spotřební družstvo - v likvidaci- Liberec - Liberec I-Staré Město

Krajská vědecká knihovna v Liberci,příspěvková organizace- Liberec - Liberec I-Staré Město

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ- Liberec - Liberec V-Kristiánov

Státní výzkumný ústav textilní, státní podnik- Liberec - Liberec IV-Perštýn

Park kultury a oddechu Liberec- Liberec - Liberec I-Staré Město

Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec- Liberec - Liberec X-Františkov

ČSAO s.p. Liberec v likvidaci- Liberec - Liberec III-Jeřáb