A - ZNAK, a.s.

ČR - Hlavní město Praha - Praha 2

Mapa

Adresa

Praha - Vinohrady

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 25304968
živnostenský úřad: Úřad městské části Praha 2
záznam v obchodním rejstříku: A - ZNAK, a.s.
záznam v živnostenském rejstříku: A - ZNAK, a.s.

Zapsáno: 10.07.1996(spisová značka B 4658 - Městský soud v Praze)

Akcie:

  • Akcie na jméno, hodnota: 50000, počet: 160v listinné podobě
  • Akcie na jméno, hodnota: 5000, počet: 88v listinné podobě

Kapitál:

  • Základní kapitál - 8 440 000Kč (splaceno 8 440 000Kč)

Předmět podnikání

  • pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
  • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 10.07.1996
poslední živnost: 30.05.2011
počet živností: 3
datum poslední změny: 17.06.2011

Statutární orgán - představenstvo

Filippo Bianchini Scudellari, fyzická osoba

Praha 1

funkce: člen představenstva
členství od: 29.07.2010

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Má-li společnost jediného akcionáře, a tudíž i jediného člena představenstva, jedná jménem společnosti samostatně tento jediný člen představenstva.

Dozorčí rada

Roberto Massa, fyzická osoba

Praha 9 - Újezd nad Lesy

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 29.07.2010
Václav Černoch, fyzická osoba

Praha 7

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 29.07.2010
Lucie Fialová, fyzická osoba

Praha 4 - Nusle

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 29.07.2010

Akcionáři

Krakovska RE 25 s.r.o., právnická osoba

Praha 1 - Nové Město

stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 30.05.2011
ostatní skutečnosti:

Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva společnosti.

Základní jmění je splaceno.

Obchodní společnost A - ZNAK, a.s. se sídlem Praha 1, Krakovská 25, identifikační číslo 25 30 49 68 se z důvodu změny sídla zapisuje do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze do oddílu B, vložky 4658. Obchodní společnost byla dosud zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně v oddílu B, vložce 2019.

Oddíl B, vložka 2019 se u z a v í r á. Zápis společnosti A - ZNAK, a.s. se sídlem Praha 1, Krakovská 25, PSČ 725 26 je veden u Krajského obchodního soudu v Praze, oddíl B, vložka 4658.

Rozhodnutím valné hromady společnosti A-ZNAK dne 23.10.2009, a.s. bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti takto: 1.Snižuje základní kapitál společnosti z dosavadní výše 16 880 000,- Kč, (slovy: šestnáct milionů osm set osmdesát tisíc korun českých), o pevnou částku 8 440 000,- Kč, (slovy: osm milionů čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých), na částku 8 440 000,- Kč, (slovy: osm milionů čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých). 2. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti A-ZNAK, a.s. je optimalizace výše základního kapitálu s tím, že část odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k úhradě ztráty z minulých let a část bude vyplacena akcionářům. Na úhradu ztráty z minulých let bude použita částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 5 250 459,73 Kč (slovy: pět milionů dvě stě padesát tisíc čtyři sta padesát devět korun českých a sedmdesát tři haléře). Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 3 189 540,27 Kč (slovy: tři miliony jedno sto osmdesát devět tisíc pět set čtyřicet korun českých dvacet sedm haléřů) bude vyplacena a rozdělena mezi akcionáře takto: - panu Irvingu Alanu Smoklerovi, nar. 27.02.1943, bytem The Maple Leaf Propertis, 980 North Federal Highway, Suite 307, Boca Raton, FL 33432, Florida, Spojené státy americké, bude vyplaceno 93,5% (slovy: devadesát tři celých pět desetin procent) z částky určené k výplatě akcionářům, tj. 2 982 219,90 (slovy: dva miliony devět set osmdesát dva tisíc dvě stě devatenáct korun českých devadesát haléřů), - panu Nicholasi Miles Kirkemu, nar. 27.03.1945, bytem Praha 10, Moskevská 58, bude vyplaceno 6,5% (slovy: šest celých pět desetin procent) z částky určené k výplatě akcionářům, tj. 207 320,37 Kč. (slovy: dvě stě sedm tisíc tři sta dvacet korun českých třicet sedm haléřů). 3. Snížení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanovením § 213a obchodního zákoníku poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií. Jmenovitá hodnota každé ze 160 (slovy: jedno sto šedesáti) kusů akcií se sníží z dosavadní výše 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na novou výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Jmenovitá hodnota každé z 88 (slovy: osmdesát osm) kusů akcií společnosti se sníží z dosavadní výše 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na novou výši 5000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých). 4. Akcionáři jsou povinni předložit akcie za účelem výměny za akcie s nižší nominální hodnotou nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne, kdy bude příslušnému akcionáři doručena představenstvem společnosti výzva k předložení akcií za tímto účelem. Představenstvo společnosti zašle akcionářům výzvu do deseti (10) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Společnost A - ZNAK, a.s. zanikla sloučením s nástupnickou společností Krakovska RE 25 s.r.o., se sídlem Praha 2, Anglická 82/26, PSČ 120 00, IČ: 278 96 455, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 124936.


Praha 2 - další firmy:

1.EUROLEASING, a.s.- Praha - Nové Město

VISION DESIGN, s.r.o.- Praha - Nové Město

10:15 MANAGEMENT s.r.o.- Praha - Nové Město

+MAXWEL, S.R.O.- Praha - Vinohrady

1 RK s.r.o.- Praha - Nové Město

"MONREAL Děčín" s.r.o.- Praha - Vinohrady

1.SLON, spol. s.r.o.- Praha - Vinohrady

"PCEKONOM, s.r.o."- Praha - Nové Město

1 x 1 a.s.- Praha - Nusle

141 Czech s.r.o.- Praha - Nové Město

1. VICTORIAN s.r.o.- Praha - Nusle

1. Distribuční společnost s.r.o.- Praha - Vinohrady

10 : 15 Entertainment, s.r.o.- Praha - Nové Město

"První pražská konzultační", s.r.o.- Praha - Nové Město

1. HOME SERVICE Czech, spol. s r.o.- Praha - Vinohrady