A.I.S. International s.r.o. v likvidaci

ČR - Jihočeský kraj - Ševětín

Mapa

Adresa

Ševětín

Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 26021650
živnostenský úřad: Magistrát města Českých Budějovic
záznam v obchodním rejstříku: A.I.S. International s.r.o. v likvidaci
záznam v živnostenském rejstříku: A.I.S. International s.r.o. v likvidaci

Zapsáno: 11.02.2000(spisová značka C 9482 - Krajský soud v Českých Budějovicích)

Kapitál:

  • Základní kapitál - 101 000Kč
  • Uvolněný obchodní podíl - 41 000Kč (splaceno 41 000Kč)

    Exekučním příkazem č. 2 ze dne 24.10.2003 č.j. EX 732/03-38 exekutorský kandidát JUDr. Stanislav Pazderka na základě zmocnění soudního exekutora Mgr. Martiny Douchové, Exekutorský úřad Tábor, pověřeného provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 23.10.2003 čj. 18 Nc 6082/2003-29, kterým byla nařízena exekuce ve věci oprávněného: ing. arch. Aleš Valder, bytem Vrcov 68, Borovany proti povinnému Bernhardt Uhr, nar. 12.11.1947, bytem nám. Šimona Lomnického 24, Ševětín, PSČ 373 63 k uspokojení pohledávky oprávněného rozhodl o provedení exekuce tak, že exekuce se provede postižením jiných majetkových práv povinného - obchodního podílu povinného u obchodní společnosti A.I.S. International s.r.o., se sídlem Ševětín, nám. Šimona Lomnického čp. 24, PSČ 373 63, IČ 26021650. Podle § 148 odst. 2 obchodního zákoníku vydání exekučního příkazu k postižení podílu společníka ve společnosti po právní moci usnesení o nařízení exekuce má stejné účinky jako zrušení jeho účasti ve společnosti soudem.


Předmět podnikání

  • hostinská činnost

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 11.02.2000
poslední živnost: 01.11.2007
počet živností: 1
datum poslední změny: 02.04.2008

Statutární orgán

Společnost má jednoho nebo více jednatelů. Je-li jen jeden jednatel, jedná za společnost samostatně. Je-li jmenováno více jednatelů, je oprávněn jednat jménem společnosti každý z jednatelů samostatně.

Likvidace

Ing. Miroslav Kořenář, fyzická osoba

České Budějovice

Společníci s vkladem

Heinrich Haider, fyzická osoba

8121 Deutschfeistritz

vklad: 60 000Kč , splaceno: 60 000Kč , obchodní podíl: 50/100
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 01.11.2007
ostatní skutečnosti:

Společnost byla zrušena s likvidací usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích čj. 13 Cm 361/2006-9 ze dne 31.5.2006, které nabylo právní moci dne 5.7.2006.

Vymazává se ke dni právní moci tohoto usnesení z obchodního rejstříku včetně všech zapsaných skutečností na základě usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15.8.2007, čj. 12 K 179/2007-30, kterým byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu.


Ševětín - další firmy:

Jan Šikl- Ševětín

Jan Kolek- Ševětín

Josef Stejskal- Ševětín

Radek Bambas- Ševětín

Petr Janouš- Ševětín

Jaroslava Černá- Ševětín

Lenka Pavlíková- Ševětín

Pavlína Vrauková- Ševětín

Josef Zabilka- Ševětín

Vladimír Vitha- Ševětín

Miroslav Mašek- Ševětín

Ing. Pavel Tůma- Ševětín

Michal Deutsch- Ševětín

Miroslav Chládek- Ševětín

Roman Vlach- Ševětín