1. Sure Credit, a.s. v likvidaci

ČR - Hlavní město Praha - Praha 1

Mapa

Adresa

Praha - Staré Město

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 26417511
živnostenský úřad: Úřad městské části Praha 1
záznam v obchodním rejstříku: 1. Sure Credit, a.s. v likvidaci
záznam v živnostenském rejstříku: 1. Sure Credit, a.s. v likvidaci

Zapsáno: 11.12.2000(spisová značka B 6899 - Městský soud v Praze)

Akcie:

 • Akcie na majitele, hodnota: 100000, počet: 1000
  listinná podoba

Kapitál:

 • Základní kapitál - 100 000 000Kč (splaceno 30 000 000Kč)

Předmět podnikání

 • pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem
 • realitní činnost
 • správa a údržba nemovitostí
 • činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
 • služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
 • zprostředkování služeb
 • specializovaný maloobchod
 • velkoobchod
 • nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Aktivní
první živnost: 28.08.2001
počet živností: 9
aktichních živností: 1
datum poslední změny: 14.02.2011

Živnosti:

stav:Aktivní
druh živnosti:živnost volná
předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
vznik: 28.08.2001
Činnosti živnosti
 • Velkoobchod
 • Specializovaný maloobchod
 • Zprostředkování služeb
 • Realitní činnost
 • Správa a údržba nemovitostí
 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Statutární orgán - představenstvo

Libor Marek, fyzická osoba

Zubří

funkce: předseda představenstva
členství od: 10.10.2006
ve funkci od: 10.10.2006

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně. Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje předseda představenstva. Činí tak tím způsobem, že k vypsané firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

Dozorčí rada

Richard Hess, fyzická osoba

Havířov - Šumbark

funkce: předseda dozorčí rady
členství od: 21.03.2002
ve funkci od: 21.03.2002
Radim Szostek, fyzická osoba

Havířov - Podlesí

funkce: člen dozorčí rady
členství od: 21.03.2002

Likvidace

RADOMÍR VÁLEK, fyzická osoba

Skorkov - Otradovice

Na likvidátora jeho jmenováním přešla působnost statutárního orgánu jednat jménem společnosti. Likvidátor činí jménem společnosti jen úkony směřující k likvidaci společnosti.

stav subjektu: Aktivní
ostatní skutečnosti:

Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu takto: - zvýšení základního kapitálu této společnosti úpisem nových akcií ze stávajícího 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských) na 100.000.000,- Kč (slovy: jednostomilionůkorunčeských) o 99.000.000,- Kč (slovy: devadesátdevětmilionůkorunčeských). Nepřipouští se možnost upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bez omezení. Důvodem zvýšení základního kapitálu této společnosti je posílení stability hospodářské i ekonomické situace společnosti a posílení jejich kapitálových zdrojů, to je získání disponibilního kapitálu pro další rozvoj podnikatelských aktivit společnosti. Před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu prohlásil jediný akcionář Robert Nagy do tohoto notářského zápisu, že se vzdává přednostního práva na upisování akcií - počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: na zvýšení základního kapitálu bude upsáno celkem 990 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jednostokorunčeských) za jednu akcii, v listinné podobě, akcie nebudou registrovány - že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci: Robert Nagy, bytem Havířov - Šumbark, Jarošova 773/10B - lhůtě a místě pro upisování akcií bez využití přednostního práva: lhůta pro upisování akcií činí třicet (30) dnů, počíná běžet prvním pracovním dnem kalendářního týdne, který následuje po týdnu, v němž nabude právní moci usnesení příslušného Městského soudu o zápisu Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu této společnosti do obchodního rejstříku. Upisovateli bude oznámen počátek běhu lhůty představenstvem společnosti, doporučeným dopisem zaslaným na adresu upisovatele.

Místem pro upisování akcií je kancelář předsedy představenstva v sídle společnosti Praha 1, Rytířská 8/č.p. 409, vždy v pracovní dny v době od 10.00 - 15.00 hodin. Předem určený zájemce Robert Nagy upíše 990 ks nových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských) za jednu akcii v listinné podobě ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností, a která musí mít písemnou formu s ověřenými podpisy smluvních stran, dále musí obsahovat minimálně náležitosti § 205 odst. 3 obch. zák. K upsání akcií je povinna společnost poskytnou upisovateli lhůtu 15 dnů od doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě, t.j. 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských) za jednu upisovanou akcii ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských) - účet u banky a lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií: upisovatel Robert Nagy je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií ve výši 30% před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 14 pracovních dnů po úpisu všech akcií, a to peněžitým vkladem ve výši 29.700.000,- Kč (slovy: dvacetdevětmilionůsedmsettisíckorunčeských) na zvláštní účet u banky eBanka a.s., na firmu společnosti. Zbytek emisního kursu upsaných akcií ve výši 70%, to je 69.300.000,- Kč (slovy: šedesátdevětmilonůtřistatisíckorunčeských) je povinen splatit upisovatel Robert Nagy do jednoho roku ode dne úpisu akcií rovněž na zvláštní účet, vedený na firmu společnosti u eBanky a.s.

Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 81 Cm 173/2010-10 ze dne 9.11.2010, které nabylo právní moci dne 5.1.2011, byla společnost soudem zrušena s likvidací a jmenován likvidátor.


Osoby živnostenského listu

Libor Marek,statutární orgán

bydliště:Zubří

Praha 1 - další firmy:

1. Real - Invest, s.r.o.- Praha - Nové Město

2001 s.r.o.- Praha - Nové Město

1. DEVELOPMENT a.s.- Praha - Staré Město

12 snap Prague, s.r.o.- Praha - Nové Město

2 production s.r.o.- Praha - Josefov

2 x 2 s.r.o.- Praha - Staré Město

"V-Consult spol. s r.o."- Praha - Nové Město

" Pražské děti " nadace- Praha - Nové Město

1AST Consult s.r.o.- Praha - Nové Město

1. EVP s.r.o.- Praha - Nové Město

1. CARPET, a.s.- Praha - Nové Město

1.VOX a.s.- Praha - Nové Město

(eea) erick van egeraat associated architects, s.r.o.- Praha - Nové Město

1. GOLFOVÁ, s.r.o.- Praha - Josefov

1.ATILENO s.r.o.- Praha - Nové Město