1. jihočeská finanční, a.s.

ČR - Jihočeský kraj - České Budějovice

Mapa

Adresa

České Budějovice - České Budějovice 6

Právní forma: Akciová společnost
IČ: 60827874
živnostenský úřad: Magistrát města Českých Budějovic
záznam v obchodním rejstříku: ČSAD České Budějovice a.s.
záznam v živnostenském rejstříku: 1. jihočeská finanční, a.s.

Zapsáno: 01.01.1994

Výpis ze živnostenského rejstříku

stav subjektu:Zaniklá
první živnost: 09.03.1994
poslední živnost: 18.03.2005
počet živností: 30
datum poslední změny: 23.05.2008
stav subjektu: Zaniklý
datum zániku: 18.03.2005
ostatní skutečnosti:

Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede- ného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku ČSAD České Budějovice s.p.

Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešel majetek státního podniku ČSAD České Budějovice s.p. ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění předpisů pozdějších.

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 8.12.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.

Zapisuje se změna stanov schválená valnou hromadou společnosti dne 21.6.2001.

Smlouvou o prodeji části podniku, schválenou valnou hromadou společnosti ČSAD České Budějovice a.s., České Budějovice, Jeronýmova 1485/19, PSČ 370 27, IČ 60 82 78 74 ( dále jen "navrhovatele" ) a rovněž valnou hromadou kupujícího, stejně jako valnou hromadou navrhovatelovy ovládající osoby dne 28.března 2003, byla prodána část navrhovatelova podniku kupujícímu ČSAD JIHOTRANS a.s., IČ 25 17 12 16, se sídlem v Českých Budějovicích, Pekárenská 255/77. Předtím byl, kromě splnění ostatních zákonem předepsaných náležitostí, návrh smlouvy o prodeji části podniku přezkoumán dvěma na společnosti nezávislými znalci jmenovanými soudem, návrh byl v zákonných lhůtách uložen do sbírky listin obchodního rejstříku, toto uložení bylo zvěřejněno v Obchodním věštníku, v sídle společnosti navrhovatele i jeho ovládající osoby byly pro akcionáře k dispozici listiny předepsané zákonem.

1.jihočeská finanční, a.s. se vymazává z obchodního rejstříku bez likvidace. Společnost 1.jihočeská finanční, a.s. zanikla fúzí formou sloučení se společností Cestovní kancelář FISCHER, a.s., se sídlem Praha 1, Provaznická 13, čp. 397, PSČ 110 00, IČO 26141647, zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6304. Při této fúzi formou sloučení dále také zanikly tyto zúčastněné společnosti: 2.jihočeská finanční, a.s., se sídlem Prachatice, Žernovická 257, PSČ 383 01, IČO: 60070854, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 612, TOP CAR Leasing a.s., se sídlem České Budějovice, Jeronýmova 1485/19, PSČ 370 27, IČO: 25173472, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 912.


České Budějovice - další firmy:

Iva Táborská- České Budějovice - České Budějovice 6

Jana Koukalová- České Budějovice - České Budějovice 3

Jiří Österreicher- České Budějovice - České Budějovice 3

Rostislav Pokorný- České Budějovice - České Budějovice 7

Jana Kroupová- České Budějovice - České Budějovice 2

Josef Průka- České Budějovice - České Budějovice 7

Cuong Nguyen Tien- České Budějovice - České Budějovice 2

Ing. Jan Pelcl- České Budějovice - České Budějovice 3

Miloš Domin- České Budějovice - České Budějovice 2

Jiří Jech- České Budějovice - České Budějovice 3

Milada Svátková- České Budějovice - České Budějovice 2

Tiep Nguyen Van- České Budějovice - České Budějovice 7

PaedDr. Milan Kyzour- České Budějovice - České Budějovice 7

Otakar Novák- České Budějovice - České Budějovice 1

Anh Dang Ngoc- České Budějovice - České Budějovice 6